Beheerder Brandmeldinstallaties

Wist u dat bedrijven die verplicht zijn een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in het gebouw aan te leggen, ook dienen te zorgen dat er een aantoonbaar opgeleide beheerder is?
Het maandelijkse onderhoud kan en mag namelijk alleen uitgevoerd worden door een erkende Beheerder.

De maandelijkse controles worden in de NEN 2654-1 norm beschreven en zijn bedoeld om veiligheid voor de aanwezige personen en inventaris te garanderen. Indien u als eigenaar of gebruiker niet voldoet aan de gestelde eisen binnen de NEN 2654-1 norm, kan een bedrijf het certificaat van de brandmeldinstallatie kwijt raken. In het ergste geval kan dit leiden tot opschorting of intrekking van de gebruikersvergunning.

Naast het uitvoeren van de maandelijkse controle moeten ook de wijzigingen in het gebouw ten aanzien van het gebruik, indeling en functie gecontroleerd worden. Daarnaast dient het logboek bijgehouden te worden.

Fire&Security4u heeft alle specifieke kennis en apparatuur om volgens geldende normen de gecertificeerde brandmeldinstallatie te controleren.

Neem contact met ons op voor een passend advies.